Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2013

cCookiEe

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viagitarowaaaA gitarowaaaA
cCookiEe
3408 592b
Reposted fromsuenos suenos
cCookiEe
4137 3d22
Reposted fromsuenos suenos
cCookiEe
3849 cbf2
koncepcja deszcu zależy od ludzi...
pesymistów oblewa, a na optymistów LECI ! 
Reposted fromsuenos suenos
4536 ad12 500

Kacy I by hildrethphoto http://flic.kr/p/fiX8iB

Reposted fromvainaspaver vainaspaver
cCookiEe
4647 4392
Reposted fromjustMeee justMeee
cCookiEe
9045 794c
Reposted fromniewychowana niewychowana viagitarowaaaA gitarowaaaA

July 28 2013

cCookiEe
6576 e64e
Reposted frommartynkowa martynkowa viayyyciastko yyyciastko
cCookiEe
5181 ce1b
Reposted fromTaal Taal viayyyciastko yyyciastko
cCookiEe

"Straciłaś blask.. Teraz zauważyłem, że się wypalasz. Zdecydowanie byłaś pogodniejsza. 
Byłaś inna.. 
Miałaś ochotę żyć."

— z serii: rozmowa z Kimś bliskim.
cCookiEe
cCookiEe
Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś, kto nie istnieje. Ten stan ma naturę falującą i sprzeczną w sobie. Jest kwintesencją życia i jest przeciwko życiu. Przenika przez skórę do mięśni i kości, które zaczynają odtąd istnieć boleśnie. Nie boleć. Istnieć boleśnie – to znaczy, że podstawą ich istnienia był ból. Toteż nie ma od takiej tęsknoty ucieczki. Trzeba by było uciec poza własne ciało, a nawet poza siebie. Upijać się? Spać całe tygodnie? Zapamiętywać się w aktywności aż do amoku? Modlić się nieustannie?
— O. Tokarczuk
Reposted fromchciwosc chciwosc
cCookiEe
9238 cf5d 500

wildfox, autumn/winter 2013 lookbook

Reposted fromzupabiskupa zupabiskupa
cCookiEe
0540 344e
Reposted fromImmaculate Immaculate

July 27 2013

cCookiEe
9560 f2d4
Reposted fromstopme stopme
1861 c4e6
Reposted fromNaughtyUsako NaughtyUsako
cCookiEe
0249 2434 500
Reposted fromsheniquee sheniquee
cCookiEe
1047 c2b8
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa
cCookiEe
Jest taki moment w którym zaczynasz widzieć Troche Inne Rzeczy, troche więcej.
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa
cCookiEe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl